Hindi nagkaroon kailanman ng katarungan ang mga nabiktima at kamang-anak ng nabiktima sa mga trahedya sa karagatan. Ang mga nabiktima sa M/V Doña Paz na tinuturing na pinakamalaking trahedya sa karagatan sa buong mundo ay hanggang ngayon naghihintay pa rin ng hustisya pagkatapos ng 28 taon.
Marami na ring trahedya na kinasangkutan ng may-ari ng Sulpicio Lines katulad ng M/V Doña Marilyn, M/V Princess of the Orient at ang M/V Princess of the Stars na may nasawi ng mahigit 800 inosenteng buhay. Zang mga nasawi sa mga barko ng Sulpicio Lines ay hindi bababa sa 5,000.
Nahihirapan ang mga nabiktima na makakuha ng hustisya sapagkat ang may-ari ng barko ay nakakakuha ng magaling na abogado at sa kalaunan, ang mga nabiktima at ang kanilang mga pamilya ay naging matamlay na sa matagal at mabagal na proseso sa paglilitis sa korte hanggang sa umaayaw na lang.
Si Engr. Nelson P. Ramirez ay kinuhang EXPERT WITNESS ng Public Attorney’s Office.
Ang UFS at ang Public Attorney’s Office na pinangunahan ni Atty. Persida Acosta ay walang sawang sumusuporta sa mga biktima at kamag-anak ng mga biktima upang magbigay ng inspirasyon na hindi sila dapat susuko sa laban hanggang sa makamit ang hustisya.

Related