Sa loob ng 4 na buwan nangunguna ang United Filipino Seafarers sa pamimigay ng bigas de lata at kape sa mga boarding house ng mga marino. Mahigit 400 sakong bigas ang naipamigay ng UFS sa mahigit 30 ka mga dormitoryo.

Related